Articles

Belanjawan 2012

 

 

Carta pai diatas menunjukkan anggaran hasil negeri Terengganu bagi tahun 2012.  Sebanyak RM 1.773 billion (90.95%) adalah daripada sumber terimaan bukan hasil, sebanyak RM128.66 juta (6.6%) adalah daripada sumber hasil daripada bukan cukai dan sebanyak RM47.88 juta (2.45%) kutipan dari hasil cukai. Keseluruhan anggaran hasil pada tahun 2012 adalah berjumlah RM 1.950 billion.

 


Carta pai diatas menunjukkan anggaran perbelanjaan Kerajaan Negeri Terangganu pada tahun 2012. Sektor ekonomi telah menerima peruntukkan yang terbesar sebanyak RM 434,806,120.00 (41.43%) diikuti sektor sosial yang menerima peruntukan sebanyak  RM 386,456,040.00 (36.83%) dan selebihnya sektor pentadbiran sebanyak RM 228,170,150.00 (21.74%). Peruntukan keseluruhan bagi belanja mengurus bagi tahun 2012 adalah sebanyak RM 1.049 billion.