KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

 


 

SURAT-SURAT ARAHAN

  

 

SURAT ARAHAN 2020

 Pengecualian Pemakaian Peliling Perbendaharaan Negeri Bil.3 Tahun 2020

 Makluman mengenai soalan lazim perolehan kerajaan berikutan pelaksanaan perintan kawalan pergerakan (PKP)  

 

 


Nota Kursus CAA & MPSAS Tahun 2020  

 

 


Jadual Prosesan GL/Gaji Tahun 2020  

 

 


Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2020  

 

 


Pengecualian Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2020 Jadual Program Latihan 2020 Institut Perakaunan Negara Arahan pematuhan kaedah perolehan kerajaan Tahun 2020 

 

 

 

SURAT ARAHAN 2019Pengurusan terimaan kerajaan negeri Terengganu melalui cek 

 


Perubahan Gaji bulan Disember 2019 

 


Pelaksanaan Potongan Caruman Skim Perkeso untuk kakitangan Contract For Service (CFS) 

 


Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam 

 


Penggunaan Akaun Terimaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Terengganu 

 


Penilaian semula Bajet Negeri Terengganu tahun 2019 

 


Arahan Pematuhan Tatacara Perolehan dalam Pelaksanaan Perolehan Kerajaan 

 


Jadual Prosesan GL/Gaji Tahun 2019 Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil.1 Tahun 2019 (Penurunan kuasa Pegawai Meluluskan Penggunaan Pesanan Tempatan Sewa Hotel) Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil.1 Tahun 2019 (Kaedah Perbelanjaan Tahun 2019) 

 

 

 

 

SURAT ARAHAN 2018Tarikh Pembayaran Gaji Bulan Disember Tahun 2018  

 


Pindaan Format Dokumen Kewangan Speks  

 


Tarikh Pembayaran Gaji Bulan Julai 2018 

 


Jadual Prosesan GL/Gaji Tahun 2018

 


Syarat Skim Pinjaman Kenderaan Anggota Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis

 


Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 tahun 2018 (Kaedah Perbelanjaan Tahun 2018)

 


Panduan Catatan Perihal Bayaran Melalui Sistem Speks

 

 

 

SURAT ARAHAN 2017Panduan catatan perihal bayaran melalui sistem SPEKS

 


Panduan Kod Perkeso untuk Gaji Penjawat Awam bertaraf Sementara dan Kontrak

 


Mesyuarat Jawatakuasa Pelaksana Perakaunan 1SPEKS Bil. 1/2017 

 


Mesyuarat Jawatakuasa Petugas Perakaunan Akruan Bil 3/2017 

 


Makluman Perubahan Gaji Bagi Bulan Jun 2017 

 


Arahan Pematuhan Kaedah-Kaedah Perolehan Kerajaan (b)

 


Arahan Pematuhan Kaedah-Kaedah Perolehan Kerajaan (a)

 


Maklumam Pembukaan Kaunter Khas Pos Digicert

 


Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2017

 


Jadual Proses Penutupan Bulanan Bagi Lejar Am (GL) dan Gaji Bagi Tahun 2017

 

 

 

SURAT ARAHAN 2016 Karakter Tidak Dibenarkan dalam Baucer Bayaran

 

 
Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2016 (Perbelanjaan Berhemat Mengawal Perbelanjaan Awam Tahun 2016) 

 


Jadual Proses Penutupan Bulanan Bagi Lejar Am (GL) dan Gaji Bagi Tahun 2016

 

 

 

SURAT ARAHAN 2015

 


Surat Layanan GST Ke Atas Perolehan Kerajaan Berkaitan Bayaran Pukal

 


Tatacara Borang Perubahan (KEW320) Bagi Kakitangan yang Menduduki Kuaters

 


Surat Pengaktifan Semula Public Key Infrastructure PKI 2015

 


Sijil Pelepasan CoGSTR

 


Penambahbaikan Program Cukai Baran dan Perkhidmatan GST Di Modul PTJ Kewangan

 


Pengeluaran Certificate and Services Tax Relief(CoGSTR)

 


Arahan Kerja bagi Rekupmen Panjar Wang Runcit Secara EFT

 


Perlaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS)

 


Surat Pertukaran Kod Amanah Penyenggaraan Jalan 60002

 


Jadual Proses Penutupan Bulanan Bagi Lejar Am (GL) dan Gaji Bagi Tahun 2015

  

 

 

SURAT ARAHAN 2014

 


Surat Gangguan Sistem SPEKS

 


Pemprosesan Baucer Bayaran Bersempena Hari Raya Aidil Fitri

 


Pemansuhan / Pembatalan Kod Objek 53000

 


Penaiktarafan Public Key Infrastructure(PKI) Kepada Digital Token (2048-BIT)

 


Kadar Tambang Baru Malaysia Airlines System (MAS)

 


Langkah Penjimatan Dalam Perolehan Kerajaan

 


Penyelarasan Tarikh Penerimaan Invois Di Dalam Sistem SPEKS

 


Surat Tambahan Kepada Pembayaran Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak

 


Pembayaran Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak

 


Pelaksanaan PKI SPEKS bagi Negeri Terengganu - 1hb. Feb 2014

 


Jadual Proses Penutupan Bulanan Bagi Lejar Am (GL) dan Gaji Bagi Tahun 2014

  

 


SURAT ARAHAN 2013

 


Pindaan Arahan Operasi SPEKS BIL2/12-PINDAAN FORMAT DOKUMEN KEWANGAN SPEKS

 


Pemprosesan/ Pembayaran Baucar Melalui EFT

 


Bayaran Elaun Kurniaan Kerabat, Elaun Penceramah Dan Tuntutan Bayaran Balik

 


Pertukaran Bilangan Digit Bagi No. Akaun United Overseas Bank

 


  Karakter Yang Tidak Dibenarkan Dalam Baucar Bayaran

 


  Jadual Operasi Pemprosesan Lejar Am & Gaji Bagi Tahun 2013

 

  
  Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil 1/2013 - Sistem Permohonan    Secara atas talian (on-line) : e-KEWANGAN

 

 

 


SURAT ARAHAN 2012

 

-TIADA-

 

 

 

SURAT ARAHAN 2011

 

   Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil.2/2011 - Sistem Permohonan Secara Atas Talian (online) : e-Kewangan

 

 

 

  Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1/2011 - Pembayaran Baucar Bayaran Dibawah Akaun Kena Bayar (AKB 2011)

 


 SURAT ARAHAN 2010

 

-TIADA_

 SURAT ARAHAN 2009

 

  Maklumat Tambahan Kepada Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih (Pekeliling Perbendaharaan Bin. 4 Tahun 2009)