Pekeliling

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
PEKELILING PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU
 

Pekeliling-pekeliling tahun 2021

 

 

 

 Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2021 (Pungutan wang awam )

 

 

 

 Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2021 (Peraturan penutupan akaun interim kerajaan negeri bagi tempoh berakhir 31 Mac 2021 )

 

 

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2021 (Peraturan penutupan akaun interim kerajaan negeri bagi tempoh berakhir 31 Mac 2021 )

 

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2021 (Anggaran Perbelanjaan Tahun 2021 )

 

 

 

Pekeliling-pekeliling tahun 2020

 

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 6 Tahun 2020 (Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2021 )

 

 

Pindaan Tarikh Pekeliling Bil. 5 (Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun Kewangan 2020)

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 5 Tahun 2020 (Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri bagi Tahun Kewangan 2020)

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 4 Tahun 2020 (Garis Panduan Bagi Cadangan Penyediaan Aggaran Belanjawan Tahun 2021)

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2020 (Perbelanjaan Secara Berhemah Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam Dalam Belanjawan Negeri Terengganu Tahun 2020)


 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2020 (Pembayaran Gaji Bulan Mac 2020)


 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2020 (Anggaran Perbelanjaan Tahun 2020)

Pekeliling-pekeliling tahun 2019


 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 4 Tahun 2019 (Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2020)Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2019 (Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2019)Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2019 (Garis Panduan Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Negeri Tahun 2020)

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2019 (Anggaran Perbelanjaan 2019)

 

 

 

 

Pekeliling-pekeliling tahun 2018

 
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 5 Tahun 2018 (Tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2019)

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 4 Tahun 2018 (Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri bagi Tahun Kewangan 2018)

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2018 (Garis Panduan Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Negeri Tahun 2019Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2018 (Panduan Pembelian Tiket Kapal Terbang (Domestik) "beli dan tuntut")Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2018 (Anggaran Perbelanjaan Tahun 2018) 

 

Pekeliling-pekeliling tahun 2017

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 5 Tahun 2017 (Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2018 dan Peraturan berkaitan)Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 4 Tahun 2017 (Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri bagi Tahun Kewangan 2017)Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2017 (Garis Panduan Penyediaan Cadangan Bajet Tahun 2018)Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2017 (Pembayaran Baucer melalui EFT tanpa had)Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2017 (Anggaran Perbelanjaan 2017)


 

 Pekeliling-pekeliling tahun 2016

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 5 Tahun 2016 (Tarikh Pembayaran Gaji bulanan Tahun 2017)Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 4 Tahun 2016 (Peraturan Bagi Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun Kewangan 2016)

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2016 (Garis Panduan bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Negeri Tahun 2017)

 

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2016 (Perbelanjaan Berhemat Mengawal Perbelanjaan Bajet negeri Tahun 2016)

 

 

 Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2016 (Anggaran Perbelanjaan Tahun 2016)

 

 

 

Pekeliling Pejabat Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 2004 (Waran Am meluluskan Perbelanjaan Negeri)

 

 

 

 

 

 

 Pekeliling-pekeliling tahun 2015

 

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 4 Tahun 2015 (Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2016)

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2015 (Penutupan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Tahun 2015)

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2015 (Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Bajet Negeri Tahun 2016)

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2015 (Anggaran Perbelanjaan Tahun 2015)

 

 

 

Pekeliling-pekeliling tahun 2014

 

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 13 Tahun 2014 (Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2015)

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2014 (Penutupan Akaun Penyata Kewangan Negeri Tahun 2014)

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2014 (Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Belanjawan Negeri Tahun 2015)

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2014 (Anggaran Perbelanjaan Tahun 2014

 

 

 

Pekeliling-pekeliling tahun 2013

 

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2013

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2013Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2013

 

 

 

Pekeliling-pekeliling tahun 2012

 

 


Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2012Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2012

 

 

 

Pekeliling-pekeliling tahun 2011

 

 


Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Bil. 4 Tahun 2011Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2011


 

Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2011
 

Pekeliling-pekeliling tahun 2010

 


 

 Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Bil. 4 Tahun 2010

 

 

 Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2010

 


 Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2010

 

 

Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2010
 

Pekeliling-pekeliling tahun 2009

 


 

Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Bil. 4 Tahun 2009

 


 Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Bil. 3 Tahun 2009