Belanjawan

 

PK01 Proses Permulaan Tahun
PK02 Proses Penetapan Kawalan Sistem Bajet (PKN)
PK03i Proses Penyediaan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Bagi Jabatan (PKN)
PK03ii Proses Penyediaan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Bagi Ptj (Jabatan)
PK04 Proses Cadangan Projek Baru (Jabatan)
PK05 Proses Kelulusan Projek Baru (PKN)
PK06 Proses Pindaan Siling Projek (PKN)
PK07A Proses Kemasukan Data Anggaran Hasil (Jabatan)
PK07B Proses Kemasukan Data Anggaran Terperinci Perbelanjaan Mengurus (Jabatan)
PK07C Proses Kemasukan Data Anggaran Terperinci Peruntukan Pembangunan (Jabatan)
PK07D Proses Kemasukan Data Anggaran Terperinci Perjawatan (Jabatan)
PK07E Proses Kemasukan Data Anggaran Terperinci Peruntukan Diraja (Jabatan)
PK08A Proses Semakan Data Hasil (Jabatan)
PK08B Proses Semakan Data Anggaran Terperinci Perbelanjaan Mengurus
PK08C Proses Semakan Data Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Jabatan)
PK08D Proses Semakan Data Anggaran Terperinci Perjawatan
PK08E Proses Semakan Data Anggaran Terperinci Peruntukan Diraja
PK09 Proses Penyediaan Draf Bajet Negeri Lulus 1 (PKN)
PK10 Proses Penyediaan Draf Bajet Negeri Lulus 2 (PKN)
PK11A Proses Kemaskini Perakuan Anggaran Terperinci Hasil (Jabatan)
PK11C Proses Kemaskini Perakuan Anggaran Terperinci Pembangunan (Jabatan)
PK12 Proses Pengeluaran Waran Am (PKN)
PK13 Proses Pengeluaran Waran Peruntukan Asal (PKN)
PK14 Proses Pengeluaran Waran Peruntukan Kecil
PK15 Proses Pengeluaran Waran Pindah Peruntukan
PK16 Proses Pengeluaran Waran Tambah Peruntukan
PK17 Proses Pengeluaran Waran Luar Jangka
PK18 Proses Pengeluaran Waran Sekatan