Arahan Kerja

Bajet

 

AK01A Proses Permulaan Tahun
AK01 Proses Permulaan Tahun
AK02 Proses Penetapan Kawalan Sistem Bajet
AK03 Proses Penyediaan Batas Mengurus Dan Threshold Bg Jab & Ptj.K
AK04 Proses Cadangan Projek Baru Jabatan
AK05 Proses Kelulusan Projek Baru PKN
AK06 Proses Pindaan Siling Projek PKN
AK07A Proses Kemasukan Anggaran Terperinci Hasil
AK07B Proses Kemasukan Anggaran Terperinci Perbelanjaan Mengurus Jabatan
AK07C Proses Kemasukan Anggaran Terperinci Perbelanjaan Pembangunan Jabatan
AK07D Proses Kemasukan Anggaran Terperinci Perjawatan Jabatan
AK07D Proses Kemasukan Anggaran Terperinci Perjawatan Jabatan
AK07E Proses Kemasukan Anggaran Terperinci Peruntukan Diraja Jabatan
AK08A Proses Semakan Anggaran Terperinci Hasil Jabatan
AK08B Proses Semakan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Jabatan
AK08C Proses Semakan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Jabatan
AK08D Proses Semakan Anggaran Terperinci Perjawatan Jabatan
AK08E Proses Semakan Anggaran Terperinci Peruntukan Diraja Jabatan
AK09i Proses Penyediaan Draf Bajet Negeri Lulus 1 Hasil PKN
AK09ii Proses Penyediaan Draf Bajet Negeri Lulus 1 Perbelanjaan Mengurus PKN
AK09iii Proses Penyediaan Draf Bajet Negeri Lulus 1Perbelanjaan Pembangunan PKN
AK10i Proses Penyediaan Draf Bajet Negeri Lulus 2 Hasil PKN
AK10ii Proses Penyediaan Draf Bajet Negeri Lulus 2 Perbelanjaan Mengurus PKN
AK10iii Proses Penyediaan Draf Bajet Negeri Lulus 2 Perbelanjaan Pembangunan PKN
AK11A Proses Kemaskini Perakuan Anggaran Terperinci Hasil Jabatan
AK11B Proses Kemaskini Perakuan Anggaran Terperinci Perbelanjaan Mengurus Jabatan
AK11C Proses Kemaskini Perakuan Anggaran Terperinci Perbelanjaan  Pembangunan Jabatan
AK11D Proses Kemaskini Perakuan Anggaran Terperinci Perjawatan
AK11E Proses Kemaskini Perakuan Anggaran Terperinci Peruntukan Diraja
AK12 Proses Pengeluaran Waran Am (PKN)
AK12A Proses Pengeluaran Waran Am (PKN)
AK13 Proses Pengeluaran Waran Peruntukan Asal (PKN)
AK13A Proses Pengeluaran Waran Peruntukan Asal (PKN)
AK14 Proses Pengeluaran Waran Peruntukan Kecil
AK15 Proses Pengeluaran Waran Pindah Peruntukan