Soalan Lazim
Hubungi Kami
Maklumbalas
Peta Laman

Kadar pengguna: 4 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktif
 

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

SURAT-SURAT ARAHAN

Makluman Penutupan Sistem iSPEKS Negeri Terengganu untuk pelaksanaan kerja-kerja peningkatan sistem  

 


Warta Kerajaan (diterbitkan dengan kuasa) Government of Terengganu Darul Iman Gazette bertarikh 29hb Disember 2022  

 


Garis Panduan Penyediaan Pesanan Tempatan/Inden Kerja Melibatkan Penambahan Kuantiti Harga  

 


Pengurusan Aset Kerajaan  

 


Tarikh Pembayaran Emolumen Bulan Mei Tahun 2023  

 


Tarikh Pembayaran Emolumen Bulan April Tahun 2023  

 


Makluman Pemberitahuan Kerja Penyelenggaraan Sistem e-Kewangan  

 


Pindaan Tafsiran Caj Bulanan Pekeliling Perbendaharaan - Peraturan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih  

 


Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 4 (Tarikh Pembayaran Emolumen bulan November 2022)  

 


Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 3 tahun 2022 (Pengurusan Bayaran di bawah Arahan Perbendaharaan AP58 (a))  

 


Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 3/2022 (Garis Panduan dan Prosedur Pembayaran di Bawah Arahan Perbendaharaan AP58 (a)) 

 


Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2/2022 (Panduan Perihal Bayaran pada Arahan Pembayaran iSPEKS)  

 


Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 1/2022 (Panduan Pengurusan Akaun Panjar Wang Runcit (PWR)  

 


Pemakluman Pemakaian Pekeliling Bil 1/2022 Anggaran Perbelanjaan Tahun 2022  

 


Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil 2/2022 Panduan Perihal Bayaran Arahan Pembayaran iSPEKS  

 


Larangan Penggunaan Perisian Third Party Kawalan Jarak Jauh Capaian Sistem iSPEKS luar Pejabat  

 


Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 1/2022 Garis Panduan Pengurusan Akaun Panjar Wang Runcit (PWR)  

 


Pemakluman Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Malaysia dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia oleh Perbendaharaan Terengganu  

 

 

 SURAT ARAHAN 2021 


Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 tahun 2021  

 


Peringatan Pematuhan Garis Panduan Pengendalian Akaun Pejabat Daerah  

 


Penambahbaikan Operasi Akaun Terimaan Utama Akauntan Negeri Terengganu  

 


Perkara berkaitan perolehan kerajaan berikutan pelaksanaan PKP, PKPB dan PKPP 

 

 
Pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a)-kelulusan khas Pegawai Kewangan Negeri 

 


Permohonan penutupan sistem akaun lejar subsiadiari (Pinjaman kenderaan/komputer anggota kerajaan) 

 


Mohon Laporan Tindakan Tatatertib Kakitangan

 


Pembelian satu (1) Unit komputer riba kegunaan kursus pelaksanaan sistem perakaunan akruan kerajaan iSpeks

 

 

 

 SURAT ARAHAN 2020 

 
Arahan Pematuhan Penyelenggaraan berkala Kenderaan Jabatan di bengkel JKR Mekanikal & JPS Mekanikal negeri Terengganu 

 


Tatacara Memperakaunkan Cek tak laku

 


Senarai semak bagi penyata serahan kira-kira wang tunai bulanan

 


Pengecualian Pemakaian Peliling Perbendaharaan Negeri Bil.3 Tahun 2020

 


Makluman mengenai soalan lazim perolehan kerajaan berikutan pelaksanaan perintan kawalan pergerakan (PKP)

 


Nota Kursus CAA & MPSAS Tahun 2020

 


Jadual Prosesan GL/Gaji Tahun 2020  

 


Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2020  

 


Pengecualian Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2020 

 

 
Jadual Program Latihan 2020 Institut Perakaunan Negara 

 


Arahan pematuhan kaedah perolehan kerajaan Tahun 2020 

 

 SURAT ARAHAN 2019 


Pengurusan terimaan kerajaan negeri Terengganu melalui cek 

 


Perubahan Gaji bulan Disember 2019 

 


Pelaksanaan Potongan Caruman Skim Perkeso untuk kakitangan Contract For Service (CFS) 

 


Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam 

 


Penggunaan Akaun Terimaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Terengganu  

 


Penilaian semula Bajet Negeri Terengganu tahun 2019 

 


Arahan Pematuhan Tatacara Perolehan dalam Pelaksanaan Perolehan Kerajaan 

 


Jadual Prosesan GL/Gaji Tahun 2019 

 

 
Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (1PP) Pekeliling Am 1.1 Pengurusan Aset Kerajaan 

 


Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil.1 Tahun 2019 (Penurunan kuasa Pegawai Meluluskan Penggunaan Pesanan Tempatan Sewa Hotel) 

 


Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil.1 Tahun 2019 (Kaedah Perbelanjaan Tahun 2019) 

 

 

 SURAT ARAHAN 2018 


Tarikh Pembayaran Gaji Bulan Disember Tahun 2018  

 


Pindaan Format Dokumen Kewangan Speks  

 

 
Tarikh Pembayaran Gaji Bulan Julai 2018 

 


Jadual Prosesan GL/Gaji Tahun 2018

 


Syarat Skim Pinjaman Kenderaan Anggota Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis

 


Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 tahun 2018 (Kaedah Perbelanjaan Tahun 2018)

 


Panduan Catatan Perihal Bayaran Melalui Sistem Speks

 

 

 SURAT ARAHAN 2017 


Panduan catatan perihal bayaran melalui sistem SPEKS

 


Panduan Kod Perkeso untuk Gaji Penjawat Awam bertaraf Sementara dan Kontrak

 


Mesyuarat Jawatakuasa Pelaksana Perakaunan 1SPEKS Bil. 1/2017 

 


Mesyuarat Jawatakuasa Petugas Perakaunan Akruan Bil 3/2017 

 


Makluman Perubahan Gaji Bagi Bulan Jun 2017 

 


Arahan Pematuhan Kaedah-Kaedah Perolehan Kerajaan (b)

 


Arahan Pematuhan Kaedah-Kaedah Perolehan Kerajaan (a)

 


Maklumam Pembukaan Kaunter Khas Pos Digicert

 


Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2017

 


Jadual Proses Penutupan Bulanan Bagi Lejar Am (GL) dan Gaji Bagi Tahun 2017

 

 

 SURAT ARAHAN 2016 


Karakter Tidak Dibenarkan dalam Baucer Bayaran

 

 
Arahan Pematuhan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2016 (Perbelanjaan Berhemat Mengawal Perbelanjaan Awam Tahun 2016) 

 


Jadual Proses Penutupan Bulanan Bagi Lejar Am (GL) dan Gaji Bagi Tahun 2016

 

 

 SURAT ARAHAN 2015 


Arahan Pematuhan Perolehan melalui Kontrak Projek (Perolehan Kenderaan)

 


Surat Layanan GST Ke Atas Perolehan Kerajaan Berkaitan Bayaran Pukal

 


Tatacara Borang Perubahan (KEW320) Bagi Kakitangan yang Menduduki Kuaters

 


Surat Pengaktifan Semula Public Key Infrastructure PKI 2015

 


Sijil Pelepasan CoGSTR

 


Penambahbaikan Program Cukai Baran dan Perkhidmatan GST Di Modul PTJ Kewangan

 


Pengeluaran Certificate and Services Tax Relief(CoGSTR)

 


Arahan Kerja bagi Rekupmen Panjar Wang Runcit Secara EFT

 


Perlaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS)

 


Surat Pertukaran Kod Amanah Penyenggaraan Jalan 60002

 


Jadual Proses Penutupan Bulanan Bagi Lejar Am (GL) dan Gaji Bagi Tahun 2015

  

 

 

 SURAT ARAHAN 2014 

 
Arahan Pematuhan Kaedah-Kaedah Perolehan

 


Arahan Pematuhan Pembatalan Pengecualian Ganti Rugi tertentu dan ditetapkan (LAD)

 

Surat Gangguan Sistem SPEKS

 


Pemprosesan Baucer Bayaran Bersempena Hari Raya Aidil Fitri

 


Pemansuhan / Pembatalan Kod Objek 53000

 


Penaiktarafan Public Key Infrastructure(PKI) Kepada Digital Token (2048-BIT)

 


Kadar Tambang Baru Malaysia Airlines System (MAS)

 


Langkah Penjimatan Dalam Perolehan Kerajaan

 


Penyelarasan Tarikh Penerimaan Invois Di Dalam Sistem SPEKS

 


Surat Tambahan Kepada Pembayaran Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak

 

 

Pembayaran Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak


Pelaksanaan PKI SPEKS bagi Negeri Terengganu - 1hb. Feb 2014

 


Jadual Proses Penutupan Bulanan Bagi Lejar Am (GL) dan Gaji Bagi Tahun 2014

  

 

 SURAT ARAHAN 2013 


Pindaan Arahan Operasi SPEKS BIL2/12-PINDAAN FORMAT DOKUMEN KEWANGAN SPEKS

 


Pemprosesan/ Pembayaran Baucar Melalui EFT

 


Bayaran Elaun Kurniaan Kerabat, Elaun Penceramah Dan Tuntutan Bayaran Balik

 


Pertukaran Bilangan Digit Bagi No. Akaun United Overseas Bank

 


  Karakter Yang Tidak Dibenarkan Dalam Baucar Bayaran

 


  Jadual Operasi Pemprosesan Lejar Am & Gaji Bagi Tahun 2013

 

  
  Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil 1/2013 - Sistem Permohonan    Secara atas talian (on-line) : e-KEWANGAN

 

 SURAT ARAHAN 2012 

-TIADA-

 

 SURAT ARAHAN 2011 

   Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil.2/2011 - Sistem Permohonan Secara Atas Talian (online) : e-Kewangan

 

 

  Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1/2011 - Pembayaran Baucar Bayaran Dibawah Akaun Kena Bayar (AKB 2011)

 

 

 SURAT ARAHAN 2010 

-TIADA - 

 

 SURAT ARAHAN 2009 

 Maklumat Tambahan Kepada Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih (Pekeliling Perbendaharaan Bin. 4 Tahun 2009) (DIBATALKAN)

 

logoagensifooter

Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu, Wisma Darul Iman, 20592 Kuala Terengganu, Terengganu. 

 Unit IT Line   : 09 - 6276268
 General Line : 09 - 6237949
 Email : perbendaharaan@terengganu.gov.my

Penafian:-Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan di atas penggunaan apa jua maklumat dalam laman web ini.

Hits Pengunjung

Today 10

Week 357

Month 715

All 70657

Polisi & Privasi
Site Map
TRDI NEWS

Pautan Luar

iconMyGov iconMOF3 iconKSN3
iconMAMPU iconJPA iconSPA
iconBPA3 iconMSC3 iconKKM3
© Hakcipta Terpelihara 2023 . Laman Web Rasmi Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu

Pejabat Perbendaharaan Terengganu