Di iktiraf kompeten dan terbilang dalam melaksanakan pengurusan kewangan di Malaysia. 

 

 

Mengurus sumber kewangan secara optima dan komited untuk meningkatkan kualiti pengurusan kewangan dan perakaunan dengan mematuhi peraturan kewangan serta menggunakan teknologi maklumat terkini.  


Membudayakan kualiti terbilang yang di yakini ke arah pembangunan negeri maju 2020. 

 

                                                                                                                    

  
 

Perbendaharaan Di Yakini.

 
 

Pautan Kerajaan Persekutuan

  • Portal Kerajaan Malaysia
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (JPA)
  • Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
  • Kementrian Kewangan Malaysia
  • Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
  • Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
  • Multimedia Super Corridor (MSC)