Aliran Proses Sistem iSPEKS

SENARAI ALIRAN PROSES iSPEKS MENGIKUT MODUL

  

 

 

MODUL PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN (AC)

 Aliran proses modul AC 

 

 

MODUL PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI (AIM)

 


 

Aliran proses modul AIM

 MODUL AKAUN BELUM BAYAR (ABB)

 


 

Aliran proses modul AP

 MODUL AKAUN BELUM TERIMA (ABT)

 


Aliran Proses Modul ABT

 MODUL BAJET (BA)

 


 

Aliran proses modul BA

 MODUL PENGURUSAN KONTRAK (COM)

 


 

Aliran proses modul COM

 

 

 

MODUL PEROLEHAN (PROC)

 


 

Aliran Proses Modul PROC

 

 

MODUL GAJI (PY)

 Aliran Proses Modul PY

 

 

MODUL PENGURUSAN TUNAI (CM)

 


Aliran Proses Modul CM

 MODUL LEJAR AM (GL)

 


Aliran Proses Modul GL

 

 

 

MODUL PINJAMAN KAKITANGAN (SL)

 


Aliran Proses Modul SL

 

 

 

MODUL PINJAMAN (LN)

 


Aliran Proses Modul LN

 

 

 

MODUL PORTAL (PT)

 


Aliran Proses Modul PT