Articles

Belanjawan 2011

 

 

Carta pai diatas menunjukkan anggaran hasil negeri Terengganu bagi tahun 2010.  Sebanyak RM 1.673 billion (88.92%) adalah daripada hasil kutipan cukai, manakala sebanyak RM102.34 (5.64%) juta merupakan sumber hasil daripada bukan cukai. Sebanyak RM106.17 juta daripada hasil (5.64%) diperolehi daripada Terimaan Bukan Hasil. Keseluruhan anggaran hasil pada tahun 2010 adalah berjumlah RM 1.881,51 billion.

 


Carta pai diatas menunjukkan anggaran perbelanjaan Kerajaan Negeri Terangganu pada tahun 2010. Sektor ekonomi dan sosial menerima peruntukkan yang hampir sama iaitu 38% dan 37% masing - masing, yang mana melibatkan perbelanjaan sebanyak RM 434.6 juta bagi sektor ekonomi dan RM 425.6 juta bagi sektor sosial. Selebihnya sebanyak 25% ( RM 281.8 juta ) dibelanjakan bagi pengurusan am negeri.