Latihan iSpeks kerajaan negeri dalam norma baru secara online anjuran Pejabat Perbednaharaan Negeri Terengganu bermula pada 2 Februari 2021 hingga 28 Mac 2021.

 

 

 

 

bb

 

 

bb

 

 

bb

 

 

bb

 

 

bb

 

 

bb