Pertempuan Pegawai Kewangan Negeri baru, Dato' Zainal Abidin bin Hussin bersama dengan pegawai dan kakitangan pada 22hb Ogos 2019 (Khamis) di Tingkat 4, Pejabat Perbendaharaan Negeri.

 

 

bb

 

 

bb

 

 

bb

 

 

bb

 

 

bb

 

 

bb